ACTIVIDADES

2013

FORMACIÓN
Curso 2013, Xuño  ESAD Escrita e dirección
Curso novembro Obradoiro de construcción escenográfica. CDG. Santiago
ACTUACIÓNS
Maio  FITAVALE , en Vilanova de Cerveira
 Circuitos FEGATEA: Mos, Navia, Antas de Ulla e Arteixo
XII Agustín Magán 2013. Santiago de Compostela. 6/12/13
 ORGANIZACIÓN
CIRCUITO GALEGO DE TEATRO AMADOR. Outubro. Coa colaboración do Concello de Culleredo ( Paso de Valverde, Enxebre, Lúa do sul, Hipócrita Teatro, Antas de Ulla )